Mestský športový poukaz

Postup pri uplatnení poukazu

Darujte nám Mestský športový poukaz

A pomôžte nám zlepšit fungovanie a materiálno-technické vybavenie Florbalovej Akadémie.

Mesto Martin

Postup pri uplatnení MŠP

Kde môžem uplatniť MŠP?

MŠP je možné uplatniť len elektronicky prostredníctvom odkazu: https://dotacie.martin.sk/grant/mestsky-sportovy-poukaz-2024

1. Identifikácia majiteľa poukazu

V 1. kroku pre identifikáciu majiteľa poukazu zadajte identifikátor osoby - rodné číslo, pre ktorú chcete vytvoriť poukaz. Rodné číslo vypíšte bez lomky a bez medzier (napr. 9201012345). Potom kliknite na tlačítko "Vyhľadať osobu". Po zadaní správneho identifikátora sa otvorí 2. krok autorizácie majiteľa poukazu.

2. Autorizácia majiteľa poukazu

V 2. kroku je potrebná autorizácia majiteľa poukazu pomocou SMS. Vyplňte Vašu emailovú adresu a telefónne číslo. Následne kliknete odoslať autorizačnú sms. Po odoslaní Vám príde autorizačná SMS so 6 miestnym kódom, ktorý zadáte a kliknete overiť autorizačný kód. Autorizácia majiteľa bola úspešná. Zobrazí sa vám informácia o osobe s poukazom. Na vašu emailovú adresu vám príde email s informáciou o autorizovaní majiteľa poukaz. Prechádzate ku 3. kroku.

3. Uplatnenie poukazu a výber príjimateľa

Po úspešnom 2. kroku autorizácie majiteľa poukazu nasleduje jeho uplatnenie a výber príjimateľa.

  • I. Podľa vašej voľby vyberte či chcete uplatniť celý poukaz jednej organizácii alebo po 50% dvom vybraným organizáciam.
  • II. Následne vyberiete oprávneného prijímateľa - FK Martinské Medvede - zo zoznamu prijímateľov.
  • III. Po vašom výbere potvrdíte uplatnenie kliknutím na Uplatniť poukaz.

V tomto momente je poukaz uplatnený a vám príde na vašu emailovú adresu potvrdenie o uplatnení.

Kontaktné údaje

Obchodné meno: FK Martinské Medvede, o.z.
právna forma: občianske združenie
ulica: Novákova 2
mesto: 036 01 Martin
IČO: 42349699